Dopyt

Kontaktné Údaje

Adresa realizácie

Správa


Údaje označené * sú povinné.

Vyhlásenie dotknutej osoby

 

Týmto vyhlasujem, že som ako sa ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľ DASVED s.r.o., Sečovská 240, 07501 Plechotice, Tel.č.:   0907513900, IČO: 47 609 354, zapísane v OR Okresného súdu Košice I,  34781/V a bol/a som ako dotknutá osoba poučená o svojich právach.