Kontakt

DASVED s.r.o.
Sečovská 240
07501 Plechotice

tel.č.:      0904 444 200

e-mail:    cp@dasved.eu

IČO:        47 609 354

 

Vyhlásenie dotknutej osoby

 

Týmto vyhlasujem, že som ako sa ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľ DASVED s.r.o., Sečovská 240, 07501 Plechotice, Tel.č.: 0904 444 200, IČO: 47 609 354, zapísane v OR Okresného súdu Košice I,  34781/V a bol/a som ako dotknutá osoba poučená o svojich právach.