Kontakt

DASVED s.r.o.
Sečovská 240
07501 Plechotice

 

Predajňa:

Cukrovarská 36/1
075 01 Trebišov

tel.č.:      0908 859 969

e-mail:    sveda@dasved.eu

IČO:        47 609 354
IČ DPH:   SK2023988131

Č.účtu:    SK77 1100 0000 0029 2290 9527

 

Vyhlásenie dotknutej osoby

 

Týmto vyhlasujem, že som ako sa ako dotknutá osoba v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľ DASVED s.r.o., Sečovská 240, 07501 Plechotice, Tel.č.: 0904 444 200, IČO: 47 609 354, zapísane v OR Okresného súdu Košice I,  34781/V a bol/a som ako dotknutá osoba poučená o svojich právach.